Hankkeet

Hankkeet

Hankkeet, joissa olemme olleet mukana.

ELY-kehityshanke

Tässä ainutlaatuisessa ja kiinnostavassa hankkeessa meillä oli strategisena tavoitteena kehittää JIITEE Työt Oy:n liiketoimintamallia siten että se tukisi kestävän infran toteutumista niiltä osin kuin JIITEE Työt Oy keskisuurena rakennusalan yrityksenä voi omalta osaltaan ekologisesti kestävään rakentamiseen vaikuttaa. Ekologista kestävyyttä oli tarkoitus hankkeen myötä kasvattaa resurssiviisaalla toiminnalla ja elinkaariajatteluun perustuvalla tulevaisuuden visiolla.

Lisäksi hankkeen myötä oli tavoitteena kehittää uusi hybridiliiketoimintamalli infrarakentamisen urakointiin Suomessa ja Ruotsissa. Hybridimallilla oli visiona saavuttaa pysyvää kilpailuetua ja siten kehittyä merkittäväksi toimijaksi Suomen ja Ruotsin markkina-alueilla. Hybridimallin myötä JIITEE Työt Oy:llä olisi valmiudet toimia erilaisissa rooleissa infra- ja teollisuusrakentamiseen liittyvien projektien arvoketjussa.